Eiwittransitie: Een Gezonde Keuze

Een Gezonde Mens

Een verschuiving in de richting van een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon is bevorderlijk voor de gezondheid en duurzamer. Dat geldt ook voor een verschuiving naar meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten.

Een Gezond Klimaat

Reductie van 30% klimaatimpact op eiwitproductie en consumptie levert 8,5 miljoen ton CO2 minder uitstoot. Dat is bijna een kwart van de klimaatdoelstelling van Nederland.

Een Gezonde Economie

Plantaardige eiwitten genieten een groeiende belangstelling bij consumenten. De opmars naar mainstream biedt commerciële kansen over de hele keten: van retail, horeca, producenten tot agrariërs.

Een Gezonde Keten

De huidige eiwitvoorziening is zo inefficiënt als een gloeilamp. Meer plantaardige eiwitvoorziening, van teelt tot en met consumptie, draagt bij aan een gezonde kringlooplandbouw en circulaire economie.

Gunstig Klimaat

De eiwittransitie, speerpunt van ons voedselbeleid. De Transitieagenda Biomassa & Voedsel biedt de noodzakelijke verankering. Samen creëren we een gunstig klimaat voor structurele verandering.

Educatie

Door alle generaties te betrekken en te verbinden, werken we aan een Plant(w)aardige Toekomst. Dat begint bij informeren en voorlichten van docenten en studenten.

Werk maken van de eiwittransitie: onze 4 pijlers

Vraagvergroting

Plantaardige eiwitten makkelijk maken. Voor iedereen, voor elk moment van de dag. Met smakelijke, gezonde producten en actuele inzichten over consumentengedrag gaan we voor een structurele verandering in de eetroutine.

Geloofwaardige Boodschap

Kennispartners en externe experts onderbouwen de geloofwaardige en eenduidige boodschap. Plantaardige Eiwitten – Daar kun je op bouwen biedt de handvaten voor retail, producent en influencers in de doorvertaling naar hun doelgroep.

GPA in de praktijk: hoogtepunten uit ons Impactreport

25 leden, inclusief de retail, en 10 kennispartners bereiken samen alle Nederlanders. De GPA is een brede maatschappelijke beweging.

3,2% steeg de retailverkoop van peulvruchten, noten, vleesvervangers en plantaardige variaties op zuivel in 2017.

50-50 is een evenwichtige eiwitverhouding plantaardig-dierlijk in ons voedingspatroon, in lijn met de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

> 70 nieuwe plantaardige eiwitproducten introduceerden GPA leden in het supermarktschap het afgelopen jaar.

300 berichten van influencers zijn gedeeld met meer dan 100.000 volgers via Plantaardige Eiwitten, Daar kun je op bouwen

7 nominaties en prijzen haalden onze leden binnen met producten die ze in de retail introduceerden het afgelopen jaar

21%. Met meer plantaardige eiwitproductie en consumptie halen we bijna een kwart van onze klimaatdoelstelling.

40-60 in 2030 is de geadviseerde balans tussen dierlijk en plantaardig eiwit door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

> 40 persberichten en interviews in relatie tot de GPA en plantaardige eiwitten zijn gepubliceerd.

14,1 miljoen euro reserveert de Transitieagenda Biomassa & Voedsel om de eiwittransitie te versnellen.

40 studenten namen deel aan de HAS minor Plant(w)aardige Toekomst.

Pers

Green Protein Alliance in de Media

We steken regelmatig ons hoofd boven het maaiveld. We laten zien wat er gebeurt in Nederland en wat volgens ons nodig is om plantaardige eiwitten blijvend op de menu- en beleidskaart te krijgen.

Organisatie

De Green Protein Alliance is een brede maatschappelijke beweging die de eiwittransitie versnelt: de overgang naar een samenleving die voor haar eiwitvoorziening en consumptie voornamelijk afhankelijk is van duurzame, plantaardige bronnen. Ons doel: naar 50-50 in 2025, zoals beschreven in ons Green Protein Growth Plan.

Betrokken bedrijven en organisaties delen een visie: een duurzamer voedselsysteem waar plantaardige eiwitten de voor de hand liggende keuze zijn. Met steun van overheden en kennispartners zet de GPA zich in om de consumentenvraag naar plantaardige eiwitten te vergroten.

De GPA is een vereniging met een bestuur en staat ingeschreven bij de KvK (68351887). De huidige bestuurssamenstelling:

 • Voorzitter: Bart Merkus – Algemeen Directeur SoFine Foods
 • Penningmeester: René van den Cruijsem – Commercieel Directeur Nederland Alpro
 • Secretaris: Nicole Freid – Directeur Marketing & Innovatie HAK
 • Bestuurslid: Mark Kulsdom – Oprichter/CEO The Dutch Weed Burger
 • Bestuurslid: Anne-Corine Vlaardingerbroek – Manager CRS Jumbo Supermarkten

Contact

Neem contact op met het verenigingsbureau

Jeroen Willemsen – Woordvoerder

 • T : 06 – 177 38 037
 • E : jeroen (at) greenproteinalliance.nl

Marianne Karstens – Evenementen

 • T : 06 – 418 67 785
 • E : info (at) greenproteinalliance.nl

Nancy Krijnen – Marketing & Communicatie

 • T : 06 – 218 05 102
 • E : info (at) greenproteinalliance.nl